Disclaimer

In geval van geschil met betrekking tot het gebruik van deze site, zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd, handelend volgens de Belgische wetgeving.

Deze site werd opgericht en wordt beheerd door HRA Pharma SA, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op 15 rue Béranger, 75003 Paris, France (“HRA Pharma”), of door elke door HRA aangeduide dienstverlener. De toegang tot deze site is onderworpen aan deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetten.

Deze site is uitsluitend bestemd, deels voor de patiënten, en deels voor de professionelen in de gezondheidszorg in België en Luxemburg (samen de « Gebruikers »). Indien u gedomicilieerd bent in een ander land, nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op volgende website : www.ellaone.com.

HRA Pharma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen of de site op te schorten, geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van deze voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

Alle immateriële rechten verbonden aan de inhoud van deze site met inbegrip van het merk ellaOne zijn eigendom van HRA Pharma, of worden gebruikt met toestemming van hun eigenaar. De volledige documentatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van de Gebruikers. De Gebruikers hebben geen toestemming om het geheel of een deel van de inhoud van deze site te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen voor openbare of commerciële doeleinden.

HRA Pharma heeft zijn uiterste best gedaan om een betrouwbare en kwalitatieve informatie aan de Gebruikers te verstrekken. HRA Pharma kan echter geen enkele garantie bieden voor de accuraatheid, volledigheid of voor de afwezigheid van tekortkomingen van de informatie op deze site. Het doel van deze site is niet het verstrekken van een medisch advies of een medische opinie. In geen enkel geval, kan de informatie op deze site de diagnose en het advies van een zorgverlener vervangen.

HRA Pharma garandeert niet dat de raadpleging van deze site door de Gebruikers geen materiële gevolgen of schade aan de gegevens van de Gebruiker of een derde met zich kan meebrengen, of het nu door virussen is of andere kwaadaardige technologische procedures. HRA Pharma neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van schade van welke aard ook, die zich voordoen na het raadplegen van deze site.

Eventuele hyperlinks naar andere websites gegeven door HRA Pharma hebben als enig doel de Gebruikers te informeren. HRA Pharma controleert deze sites niet en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun inhoud. Deze links vormen geen bevestiging of samenwerking tussen HRA Pharma en de ontwerpers, eigenaars of beheerders van die sites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

enig