Privacy Policy

HRA Pharma erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens en houdt zich aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Belgische wetgeving, waaronder de wet van 8 december 1992 (gewijzigd) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De patiënten en/of de professionelen (collectief genoemd : « Gebruikers ») hebben de mogelijkheid om hun gegevens (naam, voornaam en e-mailadres) aan HRA Pharma door te geven alsook berichten te versturen. Door het versturen van berichten geven de gebruikers toestemming aan HRA Pharma om de inhoud ervan te publiceren op de website, alsook de voornaam en de leeftijd van hun auteur. HRA Pharma verbindt zich ertoe om zijn uiterste best te doen om familienamen en e-mailadressen van de gebruikers confidentieel te houden. HRA Pharma behoudt zich het recht om berichten niet te publiceren of om alleen de delen ervan te publiceren die HRA Pharma het meest relevant acht. De gegevens van de gebruikers zullen niet worden gebruikt door HRA Pharma voor promotionele doeleinden of reclame noch zullen de gegevens worden doorgegeven aan derden. Echter, door hun gegevens door te geven, geven de gebruikers expliciet aan HRA Pharma de toestemming om individueel op vragen of op de website door hen geplaatste opmerkingen te antwoorden. De informatie die door de gebruiker doorgegeven wordt (andere dan naam, voornaam en e-mailadres) kan gebruikt worden voor een anonieme statistische verwerking door HRA Pharma of door een persoon aangeduid door HRA Pharma. HRA Pharma verbindt zich ertoe om de Gebruikers gelijk te behandelen ongeacht de leeftijd, de afkomst, burgerlijke staat, geslacht, geloof, huidskleur of fysieke of mentale handicap. De Gebruikers beschikken over een recht tot toegang, wijziging, rectificatie en het verwijderen van hun gegevens, ofwel via brief (HRA Pharma, 15 rue Béranger, 75003 Paris, France), ofwel per e-mail : cil@hra-pharma.com